Йархадан

 

Йархадан  


(эпиэ Февронья Шалугина йахтэлги)


Пойнасиль, оожииньасиль,
Йархадан-эммэй пундэньэсиль.

Чиндэрушка табундиэ-йо,
Иисьэн булгэн киэсьэл-йой,
Андаа омосьаабэндиэ.

Йиэриэсит, оҕоосиит,
Тиҥидэ, таҥидэ йуөдиэсиит-йо-йэ,
Йиэриэсииҥит, чэҥгэ-йо-йэй.

И шоҥдьилльэ йэльоодьаадиэ-йо-кой,
Укэйсьиидэллэ, пудэн кудэсьи-йиэ.

Оҕоосиит чэҥгэ-йо,
Паайпэ тамун Йархадан-эммэй Чоҕосьан будиэ

Уөҥоосин танэ-йо,
Тиҥидэ, таҥидэ омось, Йуөдиэсиит-йо-йиэ.


Последнее изменение: Четверг, 25 Февраль 2016, 11:43