А а

анабускаа
лодка, выдолбленная из ствола тополя
анил
рыба
амундьаа
рыба
амундьаа чебак (елец)
анири
внутренности рыбы
арпэк
остерегайся, осторожно
амун
кость
амунньэй
быть костлявым
арнуйаа
росомаха

Мит эсиэньэ, анабускаагэ эйрэт, анилэк иксьиил. Амундьаа кэсии. Эмэй анирилэк, амундьаалэк шөймэлэ. Мони: «Йуөк, арпэҥик, амундьаа амунньэй»


Арнуйаа


Арнуйаак, арнуйаак,
Элльэлльу-дэ, элльэлльу,
Паайпэ лэмэҥоон эриэнуннум,
Льэдэгэ пэдьэньэдэгэ,
Эриэльэм, эриэльэм,
Омосьо паайпэ игэйэптаа-йо
Хоҥруйэптаа чуму лэйдэллэ,
Кэбэсьэ, кэбэсьэ,
Тамундиэ омосьил.


Уйл. Задания
  1. Нунҥик ажуупэ, хадунгэ льэй буква «а».
  2. Кисьҥик йахтэл «Арнуйаа».
Last modified: Wednesday, 13 April 2016, 4:38 PM