Аа аа

аамэ
сделал
алҕудэ
вниз
аадаану
тащу, волоку
аай
опять
таат
так

Мэт миидьиилэк аамэ,
Чоҕосьаалгэт алҕудэ пумудуйэ,
Мэт миидьии аадаану,
Таат аай аалҕудэ пумудуйэ.

аасьэ
олень
маамут
аркан
аасии
тянул, потянул (я)
аалик
упряжь, упряжка

Мэт аасьэ маамутэ аасии, мэт аасьэҥин аалик аа.


Уйл. Задания
  1. Нуҥҥик ажуупэ, хадунгэ льэҥил звукпэ «аа».
  2. Ааҥик тиҥ ажуупэньэ словосочетанийэпул.
Last modified: Thursday, 14 April 2016, 4:52 PM