Иэ иэ

чиэдьэ
зима
киэсь
пришла (она)
чиэлкиэй
похолодало
угурчэлэ
на лыжах
йэкльиэ
за
эйриэнуйэ
хожу
миэкэ
близко
ньатлэбиэпэ
куропатки
лэҥдиэнуҥи
кушают
эгэтиэну
ставлю
унуҥдиэ
речушка, речка
пиэдиэнуй
сверкает, горит
таатмиэдьоонгэ
среди такого

Чиэдьэ

Чиэдьэ киэсь. Пэн чиэлкиэй. Мэт угурчэлэ нумэ йэкльиэ эйриэнуйэ. Миэкэ ньатлэбиэпэ, ньанмэ молҕо эйрэт, лэҥдиэнуҥи. Мэт нонолэк эгэтиэну. Мит унуҥдиэ йархаай. Эмилмэ кужуу подьоҕот пиэдиэнуй. Таатмиэдьоонгэ модойиили.


Уйл. Задания
  1. Нууҥик тиҥ ньиэдьиилгэ дифтонг «иэ».
  2. Ходимиэ ажуугэ атахун дифтонг льэй?
  3. Ааҥик предложенийэпул, словосочетанийэпул тиҥ словарик ажуупэгэт.
Последнее изменение: Четверг, 14 Апрель 2016, 16:55