«Эмбэйэ унумэндьэ чолҕоро...»

4_9jpg

«Эмбэйэ унумэндьэ чолҕоро...»

Эмбэйэ унумэндьэ чолҕоро,
Эмбэйэ аҥдьэндьэ чолҕоро,
Пойнэйэ пукэльэ титимиэ
Пугэсьэ маҕиньэй чолҕоро.

Йоулусьулпэ:

1. Ходо автор чолҕорогэлэ моннуй?

Тадиилуодьэ уйлэк:

1. Мон, чолҕоро чуөтэ пойнаануннуй? Ханьин чолҕоро пойнаануннуй, ханьин йиэн шөрилэ шөрилэдэйнуй? Тиҥ мэт йоулусьулҥин ньиэдьиилэк шурулэш.
2. Кись эдиҥ стишок.

Last modified: Thursday, 12 May 2016, 5:01 PM